Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Clienten

Het losse uurtarief voor een contact tijdens openingstijden van de praktijk is met ingang van 1 januari 2024 € 135,00.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos verzet worden. Indien afspraken korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt een ¼ sessie in rekening gebracht. Indien afspraken niet worden afgezegd, wordt een volledige sessie in rekening gebracht.

U betaalt de behandeling zelf en ontvangt maandelijks een factuur, U ontvangt de facturen digitaal, deze zijn op verzoek beveiligd met een encryptie. Het decryptie-sleutel ontvangt u in een apart bestand. Wanneer u de facturen per post wilt ontvangen zal er 7,50 Euro administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

BTW

De Adoptiepraktijk is vrijgesteld van BTW.
Dit geldt voor psychologische, specialistische dienstverlening en voor deskundigheids-bevordering/training aan direct uitvoerenden.
Incidenteel kan het zijn dat er BTW doorberekend moet worden. Dit wordt bij een offerte expliciet vermeld.

Betalingsvoorwaarden

Voor betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffier van het arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google