Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Privacy en Diagnose Informatie

Belangrijke reden om contractvrij te werken is dat ik geen diagnose en behandel informatie wil verstrekken aan de zorgverzekeraar en overheid. (DIS).

In het nieuwe systeem - sedert 1 januari 2014 - moet ieder GGZ-professional met en zonder contract alle informatie aanleveren aan een centraal punt. Men verzameld daarbij alle - ook privacy gevoelige - informatie van cliënten.

Welliswaar wordt het een en ander versleuteld (gepseudonimiseerd), maar deze versleuteling blijkt niet voldoende om de privacy ten volle te waarborgen.

1 januari 2022 zal een nieuw financieringsstelsel “het Zorg Prestatie Model” voor de GGZ in werking treden. De onderverdeling Basis GGZ met de verschillende tarieven per traject en de dbc’s komen te vervallen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bezwaar gemaakt tegen de wettelijk bepaalde hoeveelheid aan te leveren informatie door zorgverleners. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen vraag ik u de Privacy Verklaring in te vullen, Deze Privacy Verklaring ontvangt u van mij per mail. U kunt hem mailen of per post toe sturen voor aanvang van behandeling in 2022.

Algemene Verordening Gegevensbescherming   (hierna aangeduid als AVG)

De AVG treedt 25 mei 2018 in werking, waaraan ook de praktijk zal moeten voldoen. Uw aanmelding bij Adoptiepraktijk Storsbergen betekent dat persoonsgegevens, die u mij heeft aangeleverd op het Aanmeldingsformulier, worden verwerkt en opgeslagen conform de regelgeving in de AVG. De volledige verklaring AVG ontvangt u van mij bij aanmelding als client.

Schriftelijke informatie wordt alleen aan u verstrekt.

Iedere cliënt krijgt bij aanvang van het hulpverleningsproces informatie over de werkwijze van de praktijk, overzicht tarieven en vergoedingen, en een Privacy verklaring. Dit betekent dat U binnen de behandelrelatie zelf verantwoordelijk bent voor het verstrekken van schriftelijke informatie (rapportage diagnostisch onderzoek, behandelplan, behandelverslag) aan derden. Deze documenten kunt u telefonisch of per email bij mij opvragen. U kunt er voor kiezen deze de eerst komende sessie op papier mee te krijgen of deze als u hiervoor toestemming geeft encrypted per email te ontvangen. De decryptie-sleutel ontvangt u in een apart bestand.

Adoptiepraktijk Storsbergen kan alleen informatie aan derden verstrekken als u iedere keer schriftelijke toestemming geeft, waarin u aangeeft aan wie welke informatie gegeven mag worden U kunt deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.

Dit betekent dat van cliënten met een Privacy verklaring geen Electronisch Patiënten Dossier wordt gemaakt, er worden geen gegevens over de diagnose en het behandelproces, zoals ROM-informatie verstrekt aan externe instanties, anders dan de door de Nederlandse Zorg Autoriteit verplichte gegevens voor facturering bij Zorgverzekeraars, de SVB (bij afgifte PGB) en gemeentes (bij Zorg in Natura facturen, of Maatwerk overeenkomsten).

Cookie-beleid:
De website adoptiehulpverlening.nl maakt geen gebruik van cookies.

Belangrijke Info
an image

Praktische Informatie:
Dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar tussen 19:00-20:00
Op andere dagen kunt u indien noodzakelijk een bericht inspreken

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag:
van 12:00 tot 18:00
Woensdagavond:
van 20:00 tot 21:30 voor ouderbegeleiding.

Ons Kwaliteits statuut kunt u hier lezen en bij u opslaan.

Heeft u klachten of problemen betreffende de behandeling dan kunt u hier lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

Praktijkadres:
Waterlooweg 109,
3711 BD Austerlitz

Mobiel: 06 - 36355223
Email: adoptiepraktijk storsbergen

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google