Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Beroepscode en klachten

Hester Storsbergen is GZ-psycholoog (niet praktiserend) en lid van de beroepsvereniging voor psychologen en ingeschreven als Psycholoog NIP.

De beroepsverenigingen hanteren een beroepscode. Ik stem mijn handelswijze hierop af.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn of een klacht hebben over mijn werkwijze, dan hoor ik dat graag rechtstreeks van u. Wij gaan dan meteen in gesprek hierover en proberen een oplossing te vinden.

Mochten wij er niet uitkomen en/of mocht u vinden dat ik niet conform mijn beroepscode gehandeld heb, dan kunt u een formele klacht indienen. Dit kan via de bovengenoemde links van de beroepsverenigingen (NIP).

Om u van dienst te zijn vindt u hier en onder Belangrijke Info een klachtenfolder, daarin staan de te volgen stappen die u kunt ondernemen.

Belangrijke Info
an image

Praktische Informatie:
Dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar tussen 19:00-20:00
Op andere dagen kunt u indien noodzakelijk een bericht inspreken

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag:
van 12:00 tot 18:00
Woensdagavond:
van 20:00 tot 21:30 voor ouderbegeleiding.

Ons Kwaliteits statuut kunt u hier lezen en bij u opslaan.

Heeft u klachten of problemen betreffende de behandeling dan kunt u hier lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

Praktijkadres:
Waterlooweg 109,
3711 BD Austerlitz

Mobiel: 06 - 36355223
Email: adoptiepraktijk storsbergen

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google