Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Aanmelden

U kunt zich rechtstreeks, op eigen initiatief bij ons aanmelden (bij voorkeur via e-mail of telefonisch). Cliënten kunnen verwezen worden door een arts, collega hulpverlener of (gezins)voogd.

Let Op!! Een doorverwijzing van uw huisarts is niet meer nodig

In een eerste gesprek wordt samen met u gekeken waarom u bij de adoptiepraktijk aanklopt en of u bij de praktijk aan het juiste adres bent.

Jongeren vanaf 12 jaar mogen ook deelnemen aan dit gesprek. Dit eerste gesprek kan, in uitzonderings gevallen, bij u thuis plaats vinden.

Werkwijze

Op dit gesprek volgt een hulpverleningvoorstel. Dit voorstel wordt met u doorgesproken en pas na gezamenlijke overeenstemming zal met het hulpverleningstraject worden gestart.

Dikwijls starten we met een psychodiagnostische screening. Na Intake en (screenende) diagnostiek volgt een behandelvoorstel. Samen bepalen we hoe we verder gaan. Dat kan een vervolg binnen de praktijk betekenen, maar het kan ook zijn dat er andere hulp of ondersteuning nodig is. Wanneer blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om met u een (be)handelingstraject in te gaan, zal ik u verwijzen naar een collega. Hierbij kunt u denken aan hulpvragen met als kern ernstig agressief, ernstig zelfbeschadigend gedrag, dan wel acute suïcidaliteit, en problematiek op het gebied van (v)echtscheidingsvraagstukken of ouderverstoting. Hier is specifieke expertise en/of meer en intensievere zorg voor nodig dan Adoptiepraktijk Storsbergen Bij behandeling binnen de praktijk, spreken we in principe drie sessies af.

Therapie is geen receptenboek, therapie is een proces waarin de cliënt (het kind samen met ouders) zelf zijn of haar weg ontdekt. De therapeut faciliteert het proces van de cliënt, is daarbij nieuwsgierig, betrokken, accepterend, afgestemd en aanwezig.

Als therapeut (bege)leidt en ondersteun ik de client in de unieke zoektocht naar betekenis en verwerking. Als dat lukt, ontstaat rust en een ervaren gevoel van veiligheid. Een ‘felt sense’ die later uitgedrukt kan worden in woorden. Die nieuwe ervaring die opgedaan wordt in de veilige en besloten plek van de therapiekamer, maakt dat wat (te) moeilijk was, rust of nieuwe betekenis krijgt en (eindelijk) draaglijk wordt. Zo dat er daadwerkelijk verandering is van gedrag, beleving en ervaring. Daarbij zet ik zo veel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde en in onderzoek bewezen methoden en middelen in, en schep ruimte voor de organiciteit van het therapeutisch proces.

Als blijkt dat de behandeling aan beider verwachting voldoet, gaan we -zo nodig- met vervolgsessies verder. Voor diagnostiek en behandeling is het regulier tarief voor psychologische dienstverlening verschuldigd.

Contractvrij

Adoptiepraktijk Storsbergen werkt contractvrij. Contractvrij werken, betekent een optimale waarborg van uw privacy . U bepaalt samen met Adoptiepraktijk Storsbergen hoe uw behandeling vorm krijgt. De verzekeraar heeft geen enkele inhoudelijke invloed op de behandeling - niet op keuze van interventies, noch op de duur van de behandeling. Dit bepalen wij in overleg. Bij aanvang van de behandeling ondertekent u de privacy verklaring :in dit document staat dat er geen inhoudelijke diagnostische informatie aangeleverd wordt aan de zorgverzekeraar, gemeente of overheid of welke andere partij ook.

Belangrijke Info
an image

Praktische Informatie:
Dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar tussen 19:00-20:00
Op andere dagen kunt u indien noodzakelijk een bericht inspreken

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag:
van 12:00 tot 18:00
Woensdagavond:
van 20:00 tot 21:30 voor ouderbegeleiding.

Ons Kwaliteits statuut kunt u hier lezen en bij u opslaan.

Heeft u klachten of problemen betreffende de behandeling dan kunt u hier lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

Praktijkadres:
Waterlooweg 109,
3711 BD Austerlitz

Mobiel: 06 - 36355223
Email: adoptiepraktijk storsbergen

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google